slide

dr n. wet. Wit Dobrowolski

Od 1978 r. wykonuje czynnie zawód lekarza weterynarii małych zwierząt. Prowadzi własną przychodnię specjalizującą się w chorobach psów, kotów i małych ssaków.
Jednocześnie był pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydz. Weterynaryjnym SGGW-AR Warszawa, potem adiunktem w Katedrze Anatomii Zwierząt Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt AR w Szczecinie. Wiedzę swoją pogłębiał jako Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej (zespół specjalistycznych laboratoriów weterynaryjnych) w Gorzowie Wlkp. oraz pracownik Szczecińskiego Schroniska dla Zwierząt a także udzielając się jako wolontariusz w Laboratorium Analitycznym Kliniki Chorób Niezakaźnych Wydziału Weterynaryjnego SGGW. W trakcie swojej „kariery” zajmował się także epizootiologią ogólną i szczegółową, diagnostyką mikrobiologiczną, serologiczną i laboratoryjną oceną szczepionek. Był również biegłym z listy Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na początku w dziedzinie diagnostyki weterynaryjnej, potem diagnostyki laboratoryjnej i weterynarii. Uhonorowany wpisem w leksykonie „WHO IS WHO” w Polsce. W Przychodni specjalizuje się w geriatrii psów, kardiologii i epizootiologii (chorobach zakaźnych).

Nasz adres

ul. Duńska 33A
71-795 Szczecin


tel. 91 880 38 07
kom. 501 127 874

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek: 10.00 - 20.00
sobota: 10.00 - 15.00
niedziela: 10.00 - 13.00

Honorujemy karty płatnicze


karty
Copyrights © Przychodnia Weterynaryjna na Warszewie | Powered by: Redpanda.pl